Zboží

Skládání do sklepa dopravníkem!!!


Mostecké uhlíVelikost v cm
Kostka II4 - 10doporučujeme do plechových kotlů
Ořech I2 - 4doporučujeme do plechových kotlů
Bílinské uhlí 
Kostka II4 - 10doporučujeme do plechových kotlů
Ořech I2 - 4doporučujeme do plechových kotlů
Ořech II1 - 2,5doporučujeme do automatických kotlů
Německé brikety 
Rekord 4"10 - 11doporučujeme do všech topidel na pevná paliva
Union 3"7 - 8doporučujeme do všech topidel na pevná paliva
Rekord 2"5 - 6doporučujeme do všech topidel na pevná paliva
Brikety balené(10 kg)doporučujeme do všech topidel na pevná paliva
Černé uhlí 
KO ČERNÉ5 - 8doporučujeme do litinových kotlů
OŘ I. ČERNÉ3 - 5doporučujeme do litinových kotlů
KOVÁŘSKÉ1 - 3doporučujeme do litinových kotlů
KOKS I4 - 6doporučujeme do litinových kotlů
KOKS II2 - 4doporučujeme do litinových kotlů
Hruboprach  
Dřevěné brikety pilinovébalení 25 kg a 10 kg
Dřevěné brikety hoblinovébalení 25 kg a 10 kg
Pytle jutové56 - 120 cm

Reklamační řád pevných paliv

  1. Jakost paliv je určena katalogy výrobců tuhých paliv (k dispozici v kanceláři firmy nebo u jednotlivých výrobců na www.sdas.cz , www.sev-en.cz , www.okd.cz , www.brikett-rekord.com
  2. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad (např. hlušina, podsítné, nadsítné) do 24 hodin od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). Reklamace týkající se množství uplatní kupující přímo při převzetí u řidiče, na pozdější reklamované množství nelze brát zřetel. Reklamované palivo ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.
  3. U skrytých jakostních vad (např. špatné spalování, nízká výhřevnost, velké množství popela….) lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který prodávající zašle k výrobci na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dni. Prodávající po obdržení výsledků rozboru sdělí do sedmi dnů kupujícímu výsledek rozboru.
  4. Reklamaci nelze uplatňovat v případech nevhodného skladování, špatného použití tj. jiný druh než je předepsaný výrobcem topidla (kotle).
  5. Kupující je povinen vhodným způsobem uložit palivo na vhodném místě.
  6. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem (k dispozici v provozovně firmy a na www.uhliberanek.cz . Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Reklamaci paliv a služeb prodávajícího lze uplatnit osobně v kanceláři (provozovně) firmy na adrese: Jindřichův Hradec, Jarošovská 1339, PSČ 377 01

Nebo:

- telefonem – 777 321 288, 384 321 288

- e-mailem – uhli@uhliberanek.cz

Přijímání reklamací:

Po - Pá 7:00 do 15:00

V Jindřichově Hradci dne 2. 1. 2014

Kudy k nám?

Provozovna BENAP s.r.o.
Jarošovská 1339/II, Jindřichův Hradec, 377 01